Rurouni Kenshin: The Legend Ends

Rurouni Kenshin: The Legend Ends


るろうに剣心 伝説の最期編
Rurouni Kenshin Densetsu No Saigohen
Rurouni Kenshin: Legend Final Chapter
Also known as Rurouni Kenshin Part III: The Legend Ends
Director Keishi Otomo
Original Story Nobuhiro Watsuki
Screenplay Kiyomi Fujii
Keishi Otomo
Music Naoki Sato
Photography Takuro Ishizaka
Lighting Shori Hirano
Art Hajime Hashimoto
Sound Hiroaki Masuko
Editor Tsuyoshi Imai
Production Companies Warner Brothers Films, Amuse, Shueisha, KDDI, GyaO!
Release Date September 13, 2014
Runtime 135 minutes
Preceded by Rurouni Kenshin: Kyoto Inferno (2014)

るろうに剣心 伝説の最期編
Rurouni Kenshin Densetsu No Saigohen
Rurouni Kenshin: Legend Final Chapter
Director Keishi Otomo
Original Story Nobuhiro Watsuki
Screenplay Kiyomi Fujii
Keishi Otomo
Music Naoki Sato
Photography Takuro Ishizaka
Lighting Shori Hirano
Art Hajime Hashimoto
Sound Hiroaki Masuko
Editor Tsuyoshi Imai
Also known as Rurouni Kenshin Part III: The Legend Ends
Production Companies Warner Brothers Films, Amuse, Shueisha, KDDI, GyaO!
Release Date September 13, 2014
Runtime 135 minutes
Preceded by Rurouni Kenshin: Kyoto Inferno (2014)

Having failed to rescue Kaoru from his nemesis, Shishio, Kenshin reunites with his former master, Seijuro, in order to learn the ultimate technique of their Hiten fighting style. Seijuro resents Kenshin for using his skill in Hiten to become an assassin - known as Battosai - for the new government, and tells him he is not ready to learn the technique. Meanwhile, Shishio continues to pressure the new government, parking his ironclad battleship near Tokyo. Shishio demands that the new government arrest Kenshin and execute him, or else he will reveal to the people the secret connection between Kenshin and the government going back to the Boshin War. Kaoru, meanwhile, is rescued from the ocean and recovers, and heads to Tokyo to find Kenshin.

Seijuro duels with Kenshin and threatens to overpower and kill him to help him rediscover his will to live. When Kenshin does this, Seijuro agrees to teach him the ultimate technique. Kenshin departs and returns to Tokyo, where he is arrested by the police. However, the police are sympathetic towards Kenshin, and make plans to stage the execution in order to get Kenshin close to Shishio. The police and Shishio’s men assemble on the beach to witness the execution. Kenshin is freed instead and a fight breaks out. Kenshin makes his way to Shishio’s ship and the final duel begins.

Shishio is nearly invulnerable to pain because of his burned condition, but he risks spontaneous combustion from the exertion. Finally Kenshin uses the ultimate technique and breaks Shishio’s sword, and Shishio begins to burn to death. The police use cannons to bombard the ship and sink it while Kenshin returns to shore. The new government decides to declare Battosai dead, and allows Kenshin to return to normal life. Kenshin reunites with Kaoru in Tokyo.

Top Billed Cast

Takeru Sato
Kenshin Himura
Emi Takei
Kaoru Kamiya
Yusuke Iseya
Aoshi Shinomori
Munetaka Aoki
Sanosuke Sagara
Yu Aoi
Megumi Takani
Ryunosuke Kamiki
Sojiro Sata
Yukiyoshi Ozaki
Hirobumi Ito
Tao Tsuchiya
Misao Makimachi
Kaito Oyagi
Yahiko Myojin
Kenichi Takito
Hoji Sadojima
Tomomi Maruyama
Anji Yukyuzan
Maryjun Takahashi
Yumi Komagata
Mantaro Koichi
Toshiyoshi Kawaji
Hidekazu Mashima
Takano
Nayuta Fukuzaki
Shinta
Mitsu Murata
Usui Uonuma
Hiroko Yashiki
Honjo Kamatari
Yuya Hara
Henya Kariwa
Takao Yamada
Iwanbo
Kota Yamaguchi
Fuji
Kentaro Shimazu
Saizuchi
Joji Kokubo
Kurojo
Shigeru Sato
Shirojo
Yuka Eta
Masugami
Ayumi Beppo
Omime
Min Tanaka
Okina
Masaharu Fukuyama
Seijiro Hiko
Yosuke Eguchi
Hajime Saito
Tatsuya Fujiwara
Makoto Shishio
Top Billed Cast

Kenshin Himura
Takeru Sato

Kaoru Kamiya
Emi Takei

Aoshi Shinomori
Yusuke Iseya

Sanosuke Sagara
Munetaka Aoki

Megumi Takani
Yu Aoi

Sojiro Sata
Ryunosuke Kamiki

Hirobumi Ito
Yukiyoshi Ozaki

Misao Makimachi
Tao Tsuchiya

Yahiko Myojin
Kaito Oyagi

Hoji Sadojima
Kenichi Takito

Anji Yukyuzan
Tomomi Maruyama

Yumi Komagata
Maryjun Takahashi

Toshiyoshi Kawaji
Mantaro Koichi

Takano
Hidekazu Mashima

Shinta
Nayuta Fukuzaki

Usui Uonuma
Mitsu Murata

Honjo Kamatari
Hiroko Yashiki

Henya Kariwa
Yuya Hara

Iwanbo
Takao Yamada

Fuji
Kota Yamaguchi

Saizuchi
Kentaro Shimazu

Kurojo
Joji Kokubo

Shirojo
Shigeru Sato

Masugami
Yuka Eta

Omime
Ayumi Beppo

Okina
Min Tanaka

Seijiro Hiko
Masaharu Fukuyama

Hajime Saito
Yosuke Eguchi

Makoto Shishio
Tatsuya Fujiwara